Αθήνα (ATH) - Χανιά (CHQ), Αύγουστος

Αναχώρηση: Επιστροφή: