Αθήνα (ATH) - Θεσσαλονίκη (SKG), Αύγουστος

Αναχώρηση: Επιστροφή: