Αθήνα (ATH) - Θεσσαλονίκη (SKG), Φεβρουάριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: