Αθήνα (ATH) - Θεσσαλονίκη (SKG), Νοέμβριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: