Λονδίνο (LON) - Θεσσαλονίκη (SKG), Δεκέμβριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: