Θεσσαλονίκη (SKG) - Αθήνα (ATH), Ιανουάριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: