Αθήνα (ATH) - Θεσσαλονίκη (SKG), Δεκέμβριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: