Αθήνα (ATH) - Θεσσαλονίκη (SKG), Ιούλιος

Αναχώρηση: Επιστροφή: