Αθήνα (ATH) - Θεσσαλονίκη (SKG), Μάιος

Αναχώρηση: Επιστροφή: