Αθήνα (ATH) - Θεσσαλονίκη (SKG), Μάρτιος

Αναχώρηση: Επιστροφή: