Αθήνα (ATH) - Θεσσαλονίκη (SKG), Οκτώβριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: