Αθήνα (ATH) - Θεσσαλονίκη (SKG), Σεπτέμβριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: