Ιωάννινα (IOA) - Αθήνα (ATH), Δεκέμβριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: