Λάρνακα (LCA) - Θεσσαλονίκη (SKG), Ιούνιος

Αναχώρηση: Επιστροφή: