Ρόδος (RHO) - Θεσσαλονίκη (SKG), Μάιος

Αναχώρηση: Επιστροφή: