Θεσσαλονίκη (SKG) - Αθήνα (ATH), Απρίλιος

Αναχώρηση: Επιστροφή: