Θεσσαλονίκη (SKG) - Αθήνα (ATH), Μάιος

Αναχώρηση: Επιστροφή: