Θεσσαλονίκη (SKG) - Χανιά (CHQ), Δεκέμβριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: