Θεσσαλονίκη (SKG) - Χανιά (CHQ), Μάρτιος

Αναχώρηση: Επιστροφή: