Θεσσαλονίκη (SKG) - Χανιά (CHQ), Οκτώβριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: