Θεσσαλονίκη (SKG) - Χανιά (CHQ), Σεπτέμβριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: