Θεσσαλονίκη (SKG) - Ηράκλειο (HER), Μάιος

Αναχώρηση: Επιστροφή: