Θεσσαλονίκη (SKG) - Ηράκλειο (HER), Μάρτιος

Αναχώρηση: Επιστροφή: