Θεσσαλονίκη (SKG) - Λάρνακα (LCA), Απρίλιος

Αναχώρηση: Επιστροφή: