Θεσσαλονίκη (SKG) - Ρόδος (RHO), Δεκέμβριος

Αναχώρηση: Επιστροφή: