Χρήση της υπηρεσίας.

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του TravelKiki σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δεν επιτρέπεται η κακή χρήση των Υπηρεσιών όπως η προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης ή αλλαγής οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, η αντιγραφή, πώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση του περιεχομένου και των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, η πρόσβαση με αυτοματοποιημένο ή άλλο τρόπο διαφορετικό σε σχέση με αυτόν που ορίζεται από τις διεπαφές στην ιστοσελίδα.
Οι Υπηρεσίες παρέχονται αυστηρά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση ή η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των υπηρεσιών πέραν της προσωπικής χρήσης.
Προσωπικά δεδομένα.
Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν πολύ προσεκτικής μεταχείρισης και πάντα με βάση τους όρους που αναγράφονται εδώ: .... Με τη χρήση των Υπηρεσιών μας συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με βάση την πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα.Ιδιοκτησία.
Το περιεχόμενο παντός είδους (κείμενα, εικόνες, γραφικά, ονόματα κλπ.) και οι Υπηρεσίες που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες μας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του TravelKiki ή των συνεργατών του. Η χρήση της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών δεν σας δίνει κυριότητα επί των δικαιωμάτων για την ιδιοκτησία αυτή. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας.Εγγυήσεις και αποποίηση.
Προσπαθούμε πάντα να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας στο καλύτερο επίπεδο στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Παρ’όλα αυτά, δεν εγγυώμαστε για την ακρίβεια του περιεχομένου, τη διαθεσιμότητά, την ορθότητα ή την ασφάλειά του καθώς και για οποιοδήποτε άλλο δείκτη ποιότητας. Οι Υπηρεσίες στην ιστοσελίδα του TravelKiki παρέχονται «ως έχουν».Περιορισμός ευθύνης.
Το TravelKiki καθώς και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα, οικονομικές απώλειες ή άλλου είδους ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των Υπηρεσιών. Με τους παρόντες όρους, συμφωνείτε να απαλλάξετε το TravelKiki και τους συνεργάτες του από οποιαδήποτε αξίωση (οικονομική ή άλλη) που προκύπτει από τυχόν ζημίες από τη χρήση των Υπηρεσιών.


Τροποποίηση και τερματισμός.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του TravelKiki να τροποποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο ή να τερματίσει οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές αυτές ή ο τερματισμός δεν δημιουργούν κανενός είδους υποχρέωση απέναντί σας. Όπου είναι δυνατό, το TravelKiki θα σας ενημερώσει για τις αλλαγές αυτές εκ των προτέρων.

Από τη δική σας πλευρά, μπορείτε επίσης να σταματήσετε να χρησιμοποιήτε τις Υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή.Δικαιοδοσία.
Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο TravelKiki από χώρα εκτός Ελλάδας.
Παρακαλώ καταχωρήστε ένα έγκυρο email!
Η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς